:::: MENU ::::
Browsing posts in: Awk/Sed/Grep

Satır İçindeki Belli Kelimeleri Silme

Linux kullanıcıları için kullanışlı bir komut bütünü, Satır İçindeki Belli Kelimeleri Silme için;


Sed veya Grep ile Belirli Bir Patern İçeren Satır Silme

Bir dosyada belirli bir patern geçen satırı silmenin *nix sistemlerde bir çok yöntem ve araç kullanabilirsiniz.Bunlardan bazılarını aşağıdaki gibidir.

Yöntem 1:

Yöntem 2:

 


Sed ile Satırdaki Fazla Boşlukları Silmek

Dosyamızın satırlarında birden fazla boşluğu tek boşluk ile değiştirmek istersek aşağıdaki kalıbı kullanabiliriz.

Kullanım:

Örnek:


Sed ile Kelimelerin ilk Harfini Büyük Yapmak

Cümle içerisinde geçen her kelimenin ilk harflerini büyük yapmak istendiğinde , *nix ortamında  farklı yöntem/araçlar  ile  bu işlem yapılabilir.

Yöntem 1: sed kullanarak

Yöntem 2: awk kullanarak

 


Sed ile Son Satırı Silme

Bir dosyada bulunan son satırları silmek isteyebiliriz. Bunun için aşağıdaki kalıbı kullanabiliriz.

Kullanımı:

Örnek:

 


Sed ile Belli Patern’in Altina Yeni Satır Ekleme

Herhangi bir dosyada belli bir patern’in geçtiği satırın altına yeni bir satır eklemek istediğinizde sed imdadınıza yetişir. Bunun için aşağıdaki kalıbı kullanabilirsiniz. Sed ile Belli Patern’in Altina Yeni Satır Ekleme için;

Kullanımı:

Örneğin aşağıdaki örnekte sed_data isimli dosyasındaki omer patern’i geçen satırının altına kadir oner 300 1 satırını ekliyoruz.

Örnek:

 


Unix ve Türevlerinde Dosyadaki Sayıların Toplamını Hesaplatma

Unix ve Türevlerinde Dosyadaki Sayıların Toplamını Hesaplatma için birden fazla yöntem mevcut.

Yukarıda belirttilen dosyadaki tüm numaraların toplanması için;

1.Yol: Awk Kullanma

Continue Reading


Awk Kullanarak Sum (Toplama İşlemi)

Awk Kullanarak Sum (Toplama İşlemi), Awk kullanarak  ls komutunun çıktısının,dosya boyutların toplamını hesaplayabiliriz.

uzantısı .php olan tüm dosyaların listelenmesi ve  MB cinsinden toplamını hesaplatmak için;

Örnek ekran görüntüsü:

 

 


Awk ile String İşleme

Awk ile basit string işlemlerine örnek olması için örnek bir awk.sh  adında bir shell script hazırladım . awk_data  isimli dosyamız verilerimizi içersin ve içeriği aşağıdaki gibi olsun.

Görüldüğü gibi

  • kelime1, kelime2, kelime3 ve kelime4 olarak isimlendirilmiş parametreler ve değerleri mevcut.
  • Veriler sıralı değil ve herhangi bir satırda paramatrelerin tamamı bulunmayabiliyor.

İstenen;

  • Her parametreye ait veriler aynı sutunda olacak şekilde bir tablo görünümünde olsun.
  • Herhangi bir satırda belirli bir parametre yok ise, sutunda “-” olarak görünsün.
  • Bu işlem büyük-küçük harf duyarsız yapılsın.
  • Çıktı çift tırnak içermesin.

output;