:::: MENU ::::
Posts tagged with: awk

Sed veya Grep ile Belirli Bir Patern İçeren Satır Silme

Bir dosyada belirli bir patern geçen satırı silmenin *nix sistemlerde bir çok yöntem ve araç kullanabilirsiniz.Bunlardan bazılarını aşağıdaki gibidir.

Yöntem 1:

Yöntem 2:

 


Sed ile Kelimelerin ilk Harfini Büyük Yapmak

Cümle içerisinde geçen her kelimenin ilk harflerini büyük yapmak istendiğinde , *nix ortamında  farklı yöntem/araçlar  ile  bu işlem yapılabilir.

Yöntem 1: sed kullanarak

Yöntem 2: awk kullanarak

 


Unix ve Türevlerinde Dosyadaki Sayıların Toplamını Hesaplatma

Unix ve Türevlerinde Dosyadaki Sayıların Toplamını Hesaplatma için birden fazla yöntem mevcut.

Yukarıda belirttilen dosyadaki tüm numaraların toplanması için;

1.Yol: Awk Kullanma

Continue Reading


Awk Kullanarak Sum (Toplama İşlemi)

Awk Kullanarak Sum (Toplama İşlemi), Awk kullanarak  ls komutunun çıktısının,dosya boyutların toplamını hesaplayabiliriz.

uzantısı .php olan tüm dosyaların listelenmesi ve  MB cinsinden toplamını hesaplatmak için;

Örnek ekran görüntüsü:

 

 


Awk ile String İşleme

Awk ile basit string işlemlerine örnek olması için örnek bir awk.sh  adında bir shell script hazırladım . awk_data  isimli dosyamız verilerimizi içersin ve içeriği aşağıdaki gibi olsun.

Görüldüğü gibi

  • kelime1, kelime2, kelime3 ve kelime4 olarak isimlendirilmiş parametreler ve değerleri mevcut.
  • Veriler sıralı değil ve herhangi bir satırda paramatrelerin tamamı bulunmayabiliyor.

İstenen;

  • Her parametreye ait veriler aynı sutunda olacak şekilde bir tablo görünümünde olsun.
  • Herhangi bir satırda belirli bir parametre yok ise, sutunda “-” olarak görünsün.
  • Bu işlem büyük-küçük harf duyarsız yapılsın.
  • Çıktı çift tırnak içermesin.

output;