:::: MENU ::::
Posts tagged with: find

Satır İçindeki Belli Kelimeleri Silme

Linux kullanıcıları için kullanışlı bir komut bütünü, Satır İçindeki Belli Kelimeleri Silme için;


gzip Dosyalar İçinde Arama Yapma

Unix Grep ile Tüm Dizinlerde “gzip” Dosyalar İçinde Arama Yapma

Belli bir dizinde bulunan sıkıştırılmış (*.gzip) dosyaları tespit edip bu dosyaların içinde belli bir patern aramak: