:::: MENU ::::

Linux Komut Satırında Kullanıcıları Listelemek

Linux’ta iki tür kullanıcı bulunur; (useradd komutu kullanılarak yaratılan) ve sistem kullanıcıları. Sistem kullanıcılarının çoğu, çeşitli paket yüklemeleri sırasında oluşturulan ve OS’yi kurarken oluşturulan kullanıcılardır. Sistem kullanıcıları, /etc/login.defs dosyasında tanımlandığı gibi düşük UID değerlerine (genellikle 0-99) sahip olmalıdır.

/etc/login.defs dosyasında tanımlanan minimum değerlerden biraz daha yüksek UID alan kullanıcı adı“Useradd” komutu  kullanarak oluşturduğunuz kullanıcılardır.

Yukarıdaki /etc/login.def dosyasındaki değerler , normal kullanıcıların 500-60000 aralığında UID’leri olması gerektiğini tanımlar.

“Useradd” kullanarak bir kullanıcı adı oluşturduğunuzda, buna karşılık gelen bir girdi  /etc/passwd dosyasında yaratılır. Bu dosya, tüm kullanıcılar hakkında bilgi içerir.

/etc/passwd dosyasının bir örneği aşağıdaki gibidir.

Yani, Linux makinenizdeki tüm kullanıcıların listesini bulmak için bu dosyayı kullanabilirsiniz. !

1. Makinenizdeki tüm kullanıcıları listelemek

Makinenizdeki tüm kullanıcıları listelemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Bu, tüm sistem kullanıcılarını ve normal kullanıcıları listeler.

2. Linux makinenizdeki tüm Sistem Kullanıcılarını listelemek

Sistem kullanıcıları /etc/login.defs dosyamızın ayarlarına göre UID’leri 500’den az kullanacaklardır. Böylece, tüm sistem kullanıcılarını listelemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

3. useradd komutu kullanılarak oluşturulan tüm normal kullanıcıları listeleme

Login.defs dosyasındaki ayarlara göre, normal kullanıcıların Linux makinemizde 500 ile 60000 arasında UID olması gerekir. Böylece, normal kullanıcıları listelemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.


So, what do you think ?

You must be logged in to post a comment.