:::: MENU ::::

Awk ile String İşleme

Awk ile basit string işlemlerine örnek olması için örnek bir awk.sh  adında bir shell script hazırladım . awk_data  isimli dosyamız verilerimizi içersin ve içeriği aşağıdaki gibi olsun.

Görüldüğü gibi

  • kelime1, kelime2, kelime3 ve kelime4 olarak isimlendirilmiş parametreler ve değerleri mevcut.
  • Veriler sıralı değil ve herhangi bir satırda paramatrelerin tamamı bulunmayabiliyor.

İstenen;

  • Her parametreye ait veriler aynı sutunda olacak şekilde bir tablo görünümünde olsun.
  • Herhangi bir satırda belirli bir parametre yok ise, sutunda “-” olarak görünsün.
  • Bu işlem büyük-küçük harf duyarsız yapılsın.
  • Çıktı çift tırnak içermesin.

output;


So, what do you think ?

You must be logged in to post a comment.