:::: MENU ::::
Posts tagged with: sed

Satır İçindeki Belli Kelimeleri Silme

Linux kullanıcıları için kullanışlı bir komut bütünü, Satır İçindeki Belli Kelimeleri Silme için;


Sed veya Grep ile Belirli Bir Patern İçeren Satır Silme

Bir dosyada belirli bir patern geçen satırı silmenin *nix sistemlerde bir çok yöntem ve araç kullanabilirsiniz.Bunlardan bazılarını aşağıdaki gibidir.

Yöntem 1:

Yöntem 2:

 


Sed ile Satırdaki Fazla Boşlukları Silmek

Dosyamızın satırlarında birden fazla boşluğu tek boşluk ile değiştirmek istersek aşağıdaki kalıbı kullanabiliriz.

Kullanım:

Örnek:


Sed ile Kelimelerin ilk Harfini Büyük Yapmak

Cümle içerisinde geçen her kelimenin ilk harflerini büyük yapmak istendiğinde , *nix ortamında  farklı yöntem/araçlar  ile  bu işlem yapılabilir.

Yöntem 1: sed kullanarak

Yöntem 2: awk kullanarak

 


Sed ile Son Satırı Silme

Bir dosyada bulunan son satırları silmek isteyebiliriz. Bunun için aşağıdaki kalıbı kullanabiliriz.

Kullanımı:

Örnek:

 


Sed ile Belli Patern’in Altina Yeni Satır Ekleme

Herhangi bir dosyada belli bir patern’in geçtiği satırın altına yeni bir satır eklemek istediğinizde sed imdadınıza yetişir. Bunun için aşağıdaki kalıbı kullanabilirsiniz. Sed ile Belli Patern’in Altina Yeni Satır Ekleme için;

Kullanımı:

Örneğin aşağıdaki örnekte sed_data isimli dosyasındaki omer patern’i geçen satırının altına kadir oner 300 1 satırını ekliyoruz.

Örnek:

 


Unix ve Türevlerinde Dosyadaki Sayıların Toplamını Hesaplatma

Unix ve Türevlerinde Dosyadaki Sayıların Toplamını Hesaplatma için birden fazla yöntem mevcut.

Yukarıda belirttilen dosyadaki tüm numaraların toplanması için;

1.Yol: Awk Kullanma

Continue Reading