:::: MENU ::::
Posts tagged with: tee

Tee Komutu ve Kullanımı

Tee komutu ile Standart girdiyi verilen dosyalara ve ayrıca standart çıktıya kopyalar yani komutların çıktılarını hem görüntüleyip hem de log dosyalarına yazdırabiliriz. Böyle bir komuta ihtiyaç olmasının sebebi komutların çıktılarını hem log dosyasına yazılıp hem de ekranda görüntülenemiyor olmasıdır.

Örneğin aşağıdaki gibi bir kullanımdan sonra ekranda görüntü göremeyiz.

Standard Output (Stdout) olarak nitelendirdiğimiz verileri tee komutunu kullanarak aşağıdaki gibi görebiliriz.

Yukarıdaki kullanımda ls çıktısının sonuçlarını hem stdout.log da hem de ekran da görebiliriz. Yalnız bu kullanımda komutumuz her çalıştığında stdout.log’un üzerine yazar. Bunu engellemek için -a argümanını kullanabiliriz. Yani > ve >> arasındaki fark gibi.

Tee komutuyla yapabileceğimiz diğer önemli işlem ise aynı anda birden fazla log dosyasına yazabilmektir. Bu önemlidir çünkü scriptlerimiz veya komutlarımızı içerisinde birden fazla farklı yerle etkileşime girebiliriz. Bu yüzden aynı sonucu hem örnek olarak abc.log dosyasına hem de efg.log dosyasına yazmamız gerekebilir. Bu yüzden aşağıdaki ifadeyi kullanabiliriz.

seçenekler:

-a –append                        :dosyaların üzerine yazmaz sonuna ekler.
-i  –ignore-interrupts      : Kesme sinyallerini yoksayar.
–help                                  :Yardım iletisini görüntüler ve çıkar.
–version                             : Sürüm bilgilerini görüntüler ve çıkar.