:::: MENU ::::
Posts tagged with: shell

Wget ile Hız Limiti Vererek Dosya İndirme, Durdurma

wget ile indirilen dosyaları istenildiğinde CTRL+C tuş kombinasyonlarıyla durdurup daha sonra bu indirme işlemine devam etmek için -c argümanı komuda verilmelidir.

Hız limiti için ise –limit-rate=RATE argümanı kullanılmalı, KB/saniye olarak azami hız belirtilmelidir.

Saniye maksimum 100KB hız limitiyle ve sonradan devam edilebilir şekilde bir komut şöyle olmalı;

 


Linux’de Alias (Takma Ad) Kullanımı

Linux’de Alias (Takma Ad) Kullanımı sıklıkla kullanılan ve başvurulan yöntemlerden birisidir. linux ve türevi sistemlerde  sık kullandığımız uzun konsol komutlarına zaman kazanmak için alias  tanımlayabiliriz  yani takma adlar verebiliriz.

Alias tanımlama kalıcı ve geçici olarak yapılabilir.

örnek vericek olursam,

tanımlaması bize komut satırına omer yazmamızla “cd /data/backup/omeroner”  komut bütününün işletilerek omeroner dizinine gitmesini söylüyoruz. yani cd /data/backup/omeroner  komutuna omer takma adını vermiş oluyoruz.

Bunun kalıcı olmasını istiyorsak:

/etc/profile/ dosyasının son satırına bu tanımlamayı eklememiz gerekiyor. Yapılan değişikliğin etkin olması için logout olmanız gerekiyor. Tekrar login olduğumuzda takma adı kullanabiliriz.

 


Cut Komutu ve Kullanımı

Cut Komutu ve Kullanımı kısaca açıklamak gerekir ise;

Cut Komutu

Bir dosya içerisindeki satırların içerdiği alanları keserek belirli bir yere kopyalamak için kullanılır.Kesme işlemi bazı ayıraçlara göre olabildiği gibi, sabit uzunluktaki alanlara göre de
yapılabilir.

Kullanımı
cut [seçenekler] [dosya] biçiminde tanımlıdır.

Continue Reading


lsof (List Open Files) Komutu Kullanımı

lsof, süreçler(process) tarafından açılmış olan dosyaları listelemeye yarayan bir araçtır. *nix sistemlerde, nerdeyse herşey bir dosya olarak varlık gösterir. Sürecin eriştiği ya da açtığı  bir dosya olabileceği gibi, bir dizin, bir block aygıt dosyası (block device),  bir sistem kütüphanesi ve ya bir network dosyası (network socket, Unix domain socket) olabilir. Dolayısı ile lsof ile süreçlerin eriştikleri dosyaları saptamak ve  ilgili süreçlerin arka planda yaptığı işlemlerle ilgili daha net fikirler elde edebiliriz. Bundan dolayı  sorun giderme noktasında  lsof çok güçlü bir araçtır.

Kurulum 

Aslında lsof bir çok popüler sistemde öntanımlı olarak kurulu geliyor. Ancak bazı istisnai durumlar olabiliyor.

RHEL, CentOS, Fedora 

RHEL ve CentOS’larda lsof öntanımlı olarak gelmektedir. Ancak sistemimizde durum bu şekilde değilse yum ile kolayca kurabilirsiniz:

Debian, Ubuntu 
Aynı durum, Debian ve Ubuntu’lar için de geçerlidir. Ancak sistemimizde kurulu olmaması durumunda apt-get ile kolayca kurulabilir:

 Kullanım 

Continue Reading


Sayfalar:123