:::: MENU ::::

Cut Komutu ve Kullanımı

Cut Komutu ve Kullanımı kısaca açıklamak gerekir ise;

Cut Komutu

Bir dosya içerisindeki satırların içerdiği alanları keserek belirli bir yere kopyalamak için kullanılır.Kesme işlemi bazı ayıraçlara göre olabildiği gibi, sabit uzunluktaki alanlara göre de
yapılabilir.

Kullanımı
cut [seçenekler] [dosya] biçiminde tanımlıdır.

Seçenekler

-b : Karakter konumlarını belirler.Byte tipinde işlem yaparak karakterleri byte birimiyle algılar.
-c : Karakter konumlarını belirler.Byte tipinde işlem yaparak karakterleri karakter olarak algılar.
-f : Özel bir ayıraçla ayrılan alanları tanımlamak amacıyla kullanılır.
-d : Ayıraçları tanımlamak için kullanılır.

-s : -f seçeneği kullanıldığı durumlarda, ayıraca sahip olmayan satırların atlanmasını sağlar.
-n : Tek byte’tan fazla olan karakterleri tamamiyle alır.

Örnekler

Sadece isimleri içeren kısmı liste dosyasından kopyalamak için:

Eğer ikinci alanlar liste dosyasından kopyalamak için:

Dosyanın belirli konumdaki karalterlerini listelemek için:(liste dosyasının üçüncü karakterlerini için)


So, what do you think ?

You must be logged in to post a comment.