:::: MENU ::::

Fastcgi-buffers Değerini Belirleme

 fastcgi_buffers boyutunu ayarlamada aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

Maksimum Tepki Boyutu(Maximum Response Size)

Sadece HTTP  200 OK yanıtını dikkate almayı unutmayın.

Ortalama Tepki Boyutu(Average Response Size)

Yukarıdaki sonuçlara dayanarak, omeroner.com için, bulunan değerler aşağıdaki gibi :

Bu yüzden kullandığınız:

 


Reverse Dns Kayıt Kontrol için Shell Script

Reverse Dns kayıtları düzenli olarak kontrol etmek için yazılmış ufak bir script.

 


VSFTPD Kullanıcılara Dizin Erişim Kısıtlama

FTP sunucu olaral vsftpd kullanıyorsanız, ilk kurulum aşamasında bu kısıtlama ile ilgili kullanılan bir  parametre yoktur. Bundan dolayı kullanıcılar tüm dizinlerde dolaşabilirler. Bunu engellmek ve kullanıcının kendi home dizini dışında herhangi bir dizine erişmesini engellemek için:

dosyasının içine:

parametresini eklerseniz kullanıcılar sadece kendi dizinlerinde işlem yapabilirler.Parametreyi ekledikten sonra;

yada

işlemini yapmayı unutmayın.

ayrıntı için sayfasını  ziyaret edin.


Rsync ile Senkronizasyon

Rsync, *nix sistemlerde oldukça sık kullanılan güzel bir dosya transfer uygulamasıdır. Yedekleme ya da senkronizasyon işlemlerinde sadece değişen dosyaların (incremental) kopyalanmasını sağlayarak işlemleri hızlandırmayı amaçlamaktadır. Rsync ile lokal yedekleme yapılabildiği gibi uzaktaki bir sisteme ssh üzerinden kopyalama yapabilmek de mümkündür.

Özellikle, bir çok dosya barındıran büyük dizinlerin hızlıca yedeklenme ihtiyacı gibi durumlar için ideal olan rsync, web sunucularda, kök dizinlerin birden fazla sistemde senkronize olarak tutulması (yansılama) gibi işlemler için sıklıkla kullanılmaktadır.

GNU Genel Kamu Lisans’ı altında dağıtılan rsync, bir çok Linux dağıtımında öntanımlı olarak yüklü gelmektedir. Kaynak ve hedef arasında kopyalama yapmadan önce, bir algoritma üzerinden dosyalar arasındaki farkları tespit eden rsync, hedef’e sadece değişikliğe uğramış ya da tamamen yeni olan dosyaları aktarır. Bu sayede kopyalama süreci hızlandırılmış olur.

Local sunucuda rsync işleminin temel kullanım şekli:

Uzak bir sunucuya rsync işlemi yapmak için:

Uzak bir sunucudan local sunucuya  rsync işlemi yapmak için:

Continue Reading


Linux Komutları ile Access Log Analiz Etme

Web sunucusu olarak  çoğunlukla tercih edilen sunucular apache veya ngnix’dir. Access log’ların formatları isteğe göre düzenlebilir fakat;

Access.log format olarak nginx’de  varsayılan  “combined” adlı  aşağıda belirtilen  biçimi kullanıyorsanız:

$remote_addr : İstek yapılan IP

$remote_user: HTTP doğrulanmış kullanıcı. Bu çoğu uygulamalar için boş olacaktır.

[$time_local] : Sunucu zaman dilimi damgası

“$request”: HTTP istek tipi GET, POST, vb + args olmadan istenen yol + HTTP protokol sürümü

$status : Sunucudan dönen HTTP yanıt kodu

$body_bytes_sent: bayt sunucu yanıt boyutu

“$http_referer” : HTTP protokolünde yönlendirmeyi yapan sayfanın bilgisini iletir  (varsa)

“$http_user_agent”: Sunucu tarafından görülen kullanıcı aracısı

Sayfa Kodları

200 – OK
206 – Partial Content
301 – Moved Permanently
302 – Found
304 – Not Modified
401 – Unauthorised (password required)
403 – Forbidden
404 – Not Found

Sunucudan dönen HTTP yanıt kodu’na göre sıralama

aynı işlemi awk kullanarak yapabiliriz:

404 ile sonuçlanan istekleri, URL ve sayısına göre sıralamak için:

Benzer şekilde 502(bad-gateway) için:

İstenmeyen erişimleri  tespit etmek için:

PHP dosyaları için 404’leri tespit etmek için:

En çok istek yapılan URL’ler:

En çok istek yapılan içeriğinde “xyz” olan  URL’ler:

 


Linux History Dosyasına Tarih Ekleme

HISTTIMEFORMAT  değişkeni( environment variable)  ayarlanarak, UNIX veya Linux işletim sistemleri altında tarih ve saat ile kabuk komut geçmişi görüntülenebilir,HISTTIMEFORMAT değişkeni ayarlanırsa, her geçmiş girdisi ile ilişkili zaman damgası bilgileri, history dosyasına yazılır. Ortam değişkeni( environment variable) tanımlama aşağıdaki gibi:

veya

%d    – Gün
%m  – Ay
%y    – Yıl
%T   – Saat

 

 


Linux Home Dizinini Değiştirme

Kullanıcı oluşturduğumuzda varsayılan olarak kullanıcı ana dizini /home altındadır.

CentOS / RHEL / Fedora / Debian / Ubuntu ve diğer Linux distro’larında  hesap oluşturma için varsayılan değerler /etc/default/useradd dosyasında tutulur.

Linux’de varsayılan kullanıcı ana dizinini değiştirme

Bu dosyanın içeriği yukarıdaki gibidir. HOME değişkeni tarafından tanımlanan varsayılan kullanıcı dizinidir.

değiştirin;

Dosyayı kaydedip çıkış yapabiliriz. Artık useradd komutu kullanarak düzenli olarak kullanıcı ekleyebiliriz.

Kullanıcı bilgilerini doğrulamak için;

Mevcut kullanıcının home dizinini değiştirme

Mevcut kullanıcının yeni home dizinini belirlemek için usermod komutu kullanmanız gerekir. Komut  aşağıdaki gibidir:

-d (dirnanme)    : Yeni giriş (ev) dizininin yolu.
-m                         :  Mevcut ev dizininin içeriğini zaten yoksa yeni oluşturulan ev dizinine taşınır.

 


Warning: Using a password on the command line interface can be insecure.

Problem: Warning: Using a password on the command line interface can be insecure.

fix:


ERROR 1872 (HY000): Slave failed to initialize relay log info structure from the repository

Problem: 

ERROR 1872 (HY000): Slave failed to initialize relay log info structure from the repository

fix:

 


Arka Planda SCP ile Kopyalama

Arka Planda SCP ile Kopyalama işleminden önce arka planda komut çalıştırma konusunda bilgi vermek gerekir ise aşağıdaki gibi nohup kullanarak arka planda herhangi bir linux komutu çalıştırmak için:

Ama scp komutu ile sorun (parola kimlik doğrulama kullanılırsa) parola sorar olmasıdır. Aşağıdaki komut bütününü kullanarak arka planda kopyalama başlatabilirsiniz.

Arka Planda SCP ile Kopyalama

Parola sormasın istiyorsanız sunucunuzda sshpass kurulu ise;

Ardından ctrl + z  basayarak  process’i arka plana atabiliriz, daha sonra

komutu ile arkaplanda çalışan uygulamayı görebiliriz.

 


Sayfalar:1...567891011...17
izmir escort - mersin escort - adana esc - antalya escort bayan - istanbul escort