:::: MENU ::::

MySQL “read only” Yetkisi Verme

MySQL “read only” Yetkisi Verme, Slave node olarak yapılandırılmış bir Mysql veritababında sadece okunur modda “read only”  yani yazma(write) işlemlerinin binary log’tan göndermek ve replikasyonun data bütünlüğünü dışardan bozmamak için, slave sunucunun “read only” olup olmadığını kontrol etmek aşağıdaki komutu kullanabiliriz.

read_only değerinin 0(sıfır) olması durumunda replikasyon dışında yani binary log dışındada herhangi bir yetkili mysql kullanıcısı insert update vb. işlemler yapabilir.

1(bir) olması ile durumun tersi yani sadece binary log dan bu işlemlere izin verililir.

Değişikliğin kalıcı olarak yapılması için, my.cnf’ye  aşağıdaki satırı ekleyin:


So, what do you think ?

You must be logged in to post a comment.