:::: MENU ::::

Linux Komutları ile Access Log Analiz Etme

Web sunucusu olarak  çoğunlukla tercih edilen sunucular apache veya ngnix’dir. Access log’ların formatları isteğe göre düzenlebilir fakat;

Access.log format olarak nginx’de  varsayılan  “combined” adlı  aşağıda belirtilen  biçimi kullanıyorsanız:

$remote_addr : İstek yapılan IP

$remote_user: HTTP doğrulanmış kullanıcı. Bu çoğu uygulamalar için boş olacaktır.

[$time_local] : Sunucu zaman dilimi damgası

“$request”: HTTP istek tipi GET, POST, vb + args olmadan istenen yol + HTTP protokol sürümü

$status : Sunucudan dönen HTTP yanıt kodu

$body_bytes_sent: bayt sunucu yanıt boyutu

“$http_referer” : HTTP protokolünde yönlendirmeyi yapan sayfanın bilgisini iletir  (varsa)

“$http_user_agent”: Sunucu tarafından görülen kullanıcı aracısı

Sayfa Kodları

200 – OK
206 – Partial Content
301 – Moved Permanently
302 – Found
304 – Not Modified
401 – Unauthorised (password required)
403 – Forbidden
404 – Not Found

Sunucudan dönen HTTP yanıt kodu’na göre sıralama

aynı işlemi awk kullanarak yapabiliriz:

404 ile sonuçlanan istekleri, URL ve sayısına göre sıralamak için:

Benzer şekilde 502(bad-gateway) için:

İstenmeyen erişimleri  tespit etmek için:

PHP dosyaları için 404’leri tespit etmek için:

En çok istek yapılan URL’ler:

En çok istek yapılan içeriğinde “xyz” olan  URL’ler:

 


So, what do you think ?

You must be logged in to post a comment.