:::: MENU ::::
Browsing posts in: Dns Sistemleri

Linux Sistemde İsim Çözümleme Sırasını Belirleme

Linux sisteminde makine ismi-IP , IP– makine ismi dönüşümleri için birden fazla metot kullanılmaktadır.Linux Sistemde İsim Çözümleme Sırasını Belirleme metodları aşağıdaki gibidir.
  • Hosts dosyasının kullanımı
  • DNS sunucu kullanımı
  • NIS sunucu kullanımı
Yukardaki metotlardan hagilerinin , hangi sırada kullanılması gerektiği:
dosyasında tanımlanmaktadır.
Bu dosyada hosts ile başlayan satırda bulunan bilgiler kullanılacak metotları ve sırayı belirler.

Yukarıdaki satırda belirtilen 3 metodunda kullanılabileceği belirtilmiştir. İlk olarak /etc/hosts dosyası , eğer bulunamaz ise NIS sunucusu , yine bulunamaz ise DNS sunucusunun kullanılacağı belirtilmiştir.

NIS hakkında bilgi için sayfasını ziyaret edebilirsiniz.