:::: MENU ::::
Browsing posts in: Devops

Kubernetes Nginx Controller Kurulumu ve Ingress Kullanımı

Bu yazımda, Nginx ingress controller kullanarak Kubernetes’de nasıl ingress kullancağımızı ve trafiği joker karakter’li DNS kaydı kullanarak deployment’lara nasıl yönlendireceğinizi öğreneceksiniz.

Kubernetes ingress’in nasıl çalıştığını anlamak istiyorsanız, lütfen Yeni Başlayanlar İçin Kubernetes Ingress Eğitimi’daki bu blog gönderisini okuyun.

İşte Nginx ingress controller kullanan Kubernetes ingress örnek mimarisi

kubernetes ingress controller

Ön şartlar:

 1. Bir Kuberntes cluster.
 2. kubectl yardımcı programı.
 3. Kubernetes cluster’a yönetici erişimi.
 4. Ingress controller load balancer’ına işaret etmek için geçerli bir etki alanı.

Not: Bu eğitici, AWS üzerinde buluan bir kubernetes cluster’ında denendi. Mantıken tüm bulut ortamlarında çalışmalıdır. Eğer herhangi bir hatayla karşılaşırsanız, kurulumda bazı ayarlamalar yapmanız gerekebilir.

Nginx Ingress Controller Kurulumu

İki adet nginx ingress controller vardır.

 1. Kubernetes topluluğu tarafından sunulan Nginx ingress controller
 2. Nginx Inc tarafından üretilen Nginx ingress controller

Ben Kubernetes topluluğu tarafından sunulan Nginx ingress controller‘ı kullanacağım.

Ingress controller’ın belirli bir namespace, service account, cluster role vb. bağlarına, yapılandırmalara İhtiyacı vardır. Resmi ingress deposundan yaml dosyasını kullanarak belirtilen tüm kubernetes nesnelerini oluşturabilirsiniz .

Resmi ingress deposundaki mandatory.yaml dosyasını kullanarak ingress controller’ı deploy edelim.

Kubectl kullanarak Nginx ingress deployment oluşturalım.

İpucu: Eğer 1.14 önceki bir Kubernetes sürümünü kullanıyorsanız, mandatory.yaml  dosyasının 217. satırında kubernetes.io/os satırını beta.kubernetes.io/os ile değiştirin. bkz. Etiketler.

Dosyayı indirip vim ile düzenleyelim.

217. satırda bulunan kubernetes.io/os: linux kısmı beta.kubernetes.io/os: linux ile değiştirip dosyayı kaydedip çıkalım ve bu şekilde deployment oluşturalım.

sonrasında bu şekilde bir output görmeniz gerekiyor.

Ingress Controller pod’larının doğru ayarlandığından emin olmak için kontrol edelim.

Ingress controller için LoadBalancer service’ini ayarlama

Sonraki adım, nginx ingress deployment’ını kümenin dışına erişime açmak için Type’ı Loadbalancer olan bir service oluşturmaktır.

Bu kurulumda, ELB’yi hangi katmanda (L4 veya L7) yapılandırmak istediğimizi seçmenizi gerektirir:

 • Layer 4 : 80 ve 443 numaralı bağlantı noktaları için listener protokolü olarak TCP kullanın.
 • Layer 7 : 80 numaralı bağlantı noktası için listener protokolü olarak HTTP kullanın ve ELB’de TLS’yi sonlandırın

Ben layer 7 olarak bir yapılandırma yapacağım. bkz

Adım 1: daha önceden oluşturduğumuz nginx-configiration configmap aşağıdaki şekilde güncellememiz gerekiyor.

Adım 2: Yerel olarak bir proje dizini oluşturun ve bu dizine geçin.

Adım 3: nginx-ingress.yaml adlı bir dosya oluşturun

Adım 4: Aşağıdaki içeriği dosyaya kopyalayın.

Not : Etiketlerin altındaki ek açıklamalar, nginx denetleyicisi dağıtımıyla entegrasyon için çok önemlidir.

Adım 5: Ingress Controller service’ini oluşturun.

Adım 5: Oluşturulan service’i kontrol edin.

Bir Alan Adını Loadbalancer IP’siyle Eşleme

Ingress ayarlarımızın çalışmasını sağlamak için, loadbalancer IP’siyle (veya CNAME) bir alan adı eşlememiz gerekir. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz.

Tek DNS Eşlemesi:

Tek etki alanını doğrudan yük dengeleyici IP’sine A kaydı olarak eşleyebilirsiniz. Bunu kullanarak, giriş denetleyicisi için yalnızca bir etki alanına ve birden çok path’e dayalı trafik yönlendirmesine sahip olabilirsiniz.

Örneğin,

www.omeroner.com –> Loadbalancer IP / CNAME

Bu modeli kullanarak yola dayalı yönlendirmeye sahip olabilirsiniz.

Birkaç örnek,

http://demo2.omeroner.com/app/api
http://demo2.omeroner.com/app1/api
http://demo2.omeroner.com/app2/api

Joker Karakter DNS Eşlemesi:

Bir joker karakter DNS’sini load balancer ile eşlerseniz, giriş sırasında dinamik DNS uç noktalarınız olabilir.

Örneğin,

*.omeroner.com

Bu şekilde, tek giriş denetleyicisi aracılığıyla birden çok dinamik alt etki alanına sahip olabilirsiniz ve her DNS’nin kendi yol tabanlı yönlendirmesi olabilir.

Örneğin,

http://demo.omeroner.com/api
http://demo.omeroner.com/api/v1
http://demo.omeroner.com/api/v2

http://demo2.omeroner.com/api
http://demo2.omeroner.com/api/v1
http://demo2.omeroner.com/api/v2

http://test.omeroner.com/
http://test2.omeroner.com/
http://test3.omeroner.com/

Demo amaçlı olarak, bir joker karakter DNS’sini LoadBalancer IP/CNAME ile eşledik. DNS sağlayıcınıza bağlı olarak, bu ayarı yapabilirsiniz.

Demo Uygulama Kurulumu

Test amacıyla, bir demo uygulaması deploy edip bir ClusterIp service’i ekleyeceğiz.

1.Adım: Dev adlı bir ad alanı oluşturun

Adım 2: hello-app.yaml adlı bir dosya oluşturun.

Adım 3: Aşağıdaki içeriği kopyalayın ve dosyayı kaydedin.

Adım 4: Kubectl kullanarak deployment oluşturma.

Dağıtım durumunu kontrol edin.

Adım 5: hello-app-service.yaml adlı bir dosya oluşturun.

Adım 6: Aşağıdaki içeriği kopyalayın ve dosyayı kaydedin.

Adım 7: Kubectl kullanarak service’i oluşturun.

Servis durumunu kontrol edin

Kubernetes Ingress Oluşturma

Şimdi hello uygulamamıza bir DNS kullanarak erişmek için bir ingress nesnesi oluşturalım. Bir ingress nesnesi, yönlendirme kurallarının tanımından başka bir şey değildir.

Ingress nesnesinin Nginx controller’ına nasıl bağlandığını merak ediyorsanız ingress controller pod kuralları denetlemek için ingress API’sine bağlanır ve nginx.conf öğesini buna göre günceller.

Adım 1: ingress.yaml adlı bir dosya oluşturun

Adım 2: Aşağıdaki içeriği kopyalayın ve dosyayı kaydedin.

 Dns’de *.omeroner.com ile load balancer ip/cname ini eşleştirdiğimizden trafik nginx controller servisine gelecek.

Adım 3: Yapılandırmaları kontrol etmek için oluşturulan oluşturulan giriş nesnesini açıklayın.

Artık test.omeroner.com etki alanına erişmeye çalışırsanız (etki alanı adınızla değiştirmeniz gerekir.), deploy ettiğimiz örnek uygulamamıza erişebilmeniz gerekir.


Yeni Başlayanlar İçin Kubernetes Ingress Eğitimi

Kubernetes Ingress, dış kaynaklardan kubernetes cluster’daki service’lere kurallar ekleyerek trafik yönlendirmek için kullanılan bir kaynaktır.

Bu Kubernetes giriş eğitim serisinde, dış trafiği Kubernetes deployment’larına yönlendirmek için kullanılan ingress ve ingress controller kavramını öğreneceksiniz. 

Kubernetes Ingress Eğitimi

Başlamak için iki önemli şeyi anlamanız gerekir.

 1. Kubernetes Ingress
 2. Kubernetes Ingress Controller

Bu kavramların her birine bir göz atalım.

Kubernetes Ingress:

Kubernetes Ingress, trafiği harici bir kaynaktan cluster içinde bulunan service endpoint’lerine yönlendirmek için kurallara sahip olabileceğiniz yerel bir kubernetes kaynağıdır.Ingress’de belirtilen kuralları yönlendirmek için bir ingress controller gerektirir. Bir ingress nesnesi aşağıdakine benzer.

Yukarıdaki ingress, test.omeroner.com‘a yapılan tüm çağrıların development namespace’inde bulunan hello-service ismindeki service’e yönlendirilmesi gerektiği anlamına gelir.

Ingress hakkında anlaşılması gereken önemli noktalar.

 • Service’lerin dağıtıldığı namespace’de ingress kuralları oluşturmalısınız. Trafiği, ingress’e sahip olmadığınız farklı bir namespace’deki bir service’e yönlendiremezsiniz.
 • Bir ingress, trafiği yönlendirmek için bir ingress controller gerektirir.
 • Harici trafik, ingress API’na vurmaz, bunun yerine ingress controller service’ine vurur

Kubernetes Ingress Controller

Ingress controller, genellikle cluster’da dağıtılan bir proxy service’idir.  service ile expose edilmiş kubernetes deployment’dan başka birşey değildir. Aşağıda kubernetes için kullanılabilen ingress controller bulunmaktadır.

Genellikle, Nginx bir ingress controller olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Nginx ingress controller şu şekilde çalışır.

 • Nginx controller pod’unun içindeki nginx.conf dosyası, Kubernetes ingress API’siyle konuşabilen ve trafik yönlendirmesi için en son değerleri gerçek zamanlı olarak alabilen bir go template’idir.
 • Nginx controller, trafik yönlendirmesi için oluşturulmuş bir kural olup olmadığını kontrol etmek için Kubernetes ingress API’sı ile konuşur.
 • Herhangi bir ingress kuralı bulursa , go template’inde kullanan pod içindeki bir dosya olan nginx.conf nginx controller yapılandırmasına uygulanır .

Pod’a exec kullanarak bağlanır ve /etc/nginx/nginx.conf dosyasını kontrol ederseniz, conf dosyasında uygulanan ingress nesnesinde belirtilen tüm kuralları görebilirsiniz.

Örnek olarak;

yukardaki komutun sonucunda gelen pod ismi ile aşağıdaki gibi ilgili config dosyası görünebilir.

İşte kubernetes cluster’da ingress kurulumunu açıklayan mimari diyagram.