:::: MENU ::::
Posts tagged with: ls

Büyüklüğüne Göre Dosyaları Sıralama

ls komutu, Linux ve Unix gibi işletim sistemleri altında dizin içeriğini listelemek için kullanılır. Herhangi bir seçenek verilmeden ls komutu ile alfabetik sıralama yapılır.

Varsayılan ls komut çıktısı:

-l seçeneği ile liste şeklinde ayrıntılı olarak dizin içeriğini listeyebiliriz.

Dizin içeriğini Büyüklüğüne Göre  Dosyaları Sıralama  için:

Dosya boyutlarını küçükten büyüğe sıralam için: