:::: MENU ::::
Posts tagged with: log

Linux Komutları ile Access Log Analiz Etme

Web sunucusu olarak  çoğunlukla tercih edilen sunucular apache veya ngnix’dir. Access log’ların formatları isteğe göre düzenlebilir fakat;

Access.log format olarak nginx’de  varsayılan  “combined” adlı  aşağıda belirtilen  biçimi kullanıyorsanız:

$remote_addr : İstek yapılan IP

$remote_user: HTTP doğrulanmış kullanıcı. Bu çoğu uygulamalar için boş olacaktır.

[$time_local] : Sunucu zaman dilimi damgası

“$request”: HTTP istek tipi GET, POST, vb + args olmadan istenen yol + HTTP protokol sürümü

$status : Sunucudan dönen HTTP yanıt kodu

$body_bytes_sent: bayt sunucu yanıt boyutu

“$http_referer” : HTTP protokolünde yönlendirmeyi yapan sayfanın bilgisini iletir  (varsa)

“$http_user_agent”: Sunucu tarafından görülen kullanıcı aracısı

Sayfa Kodları

200 – OK
206 – Partial Content
301 – Moved Permanently
302 – Found
304 – Not Modified
401 – Unauthorised (password required)
403 – Forbidden
404 – Not Found

Sunucudan dönen HTTP yanıt kodu’na göre sıralama

aynı işlemi awk kullanarak yapabiliriz:

404 ile sonuçlanan istekleri, URL ve sayısına göre sıralamak için:

Benzer şekilde 502(bad-gateway) için:

İstenmeyen erişimleri  tespit etmek için:

PHP dosyaları için 404’leri tespit etmek için:

En çok istek yapılan URL’ler:

En çok istek yapılan içeriğinde “xyz” olan  URL’ler:

 


Loglarınızı Renklendirin

Eğer linux sistem yöneticiliği yapıyorsanız, konsol üzerinden log takibi sürekli yapılan bir iş oluyor.

Logları siyah beyaz ekranda incelemek ve takip etmek zor ve yorucu olabiliyor.

Bu aşamada kullandığım ve gayet memnun olduğum bir free code uygulama var.

Kurulumuda gayet basit;

(Red Hat/CentOS)

(Debian/Ubuntu)

Continue Reading