:::: MENU ::::
Posts tagged with: hata404.cgi

Apache ile Klasör İçeriğinin Web Tarayıcısında Listelenmesi

Apache web sunucusuna ulaşan  bir istek, dosya yerine bir klasöre işaret ediyorsa aşağidaki 3 işlemden birisi yapılır;

  • Klasörün içindeki öngörülen dosyayı (index.php index.html,index.htm vb.) istemciye göster
  • Klasörün içeriği ile ilgili otomatik bir sayfa oluştur
  • ‘Permission Denied’  hata mesajı oluştur

İlk iki seçenek tamamen mod_autoindex module tarafindan yönetilir. Bu module apache ile öngörülen olarak derlenir ve aktif  hale getirilir.

Continue Reading