:::: MENU ::::
Posts tagged with: gzip

gzip Dosyalar İçinde Arama Yapma

Unix Grep ile Tüm Dizinlerde “gzip” Dosyalar İçinde Arama Yapma

Belli bir dizinde bulunan sıkıştırılmış (*.gzip) dosyaları tespit edip bu dosyaların içinde belli bir patern aramak: