:::: MENU ::::
Posts tagged with: expect

Expect Komutu ile SSH Bağlantısı Açma

Expect Komutu ile SSH Bağlantısı Açmak için ssh.exp diye bir dosya oluşturalım. Aslında bilindiği üzere linux’de dosya çalıştırılacağı zaman uzantısına değil içeriğine bakar.
Bundan dolayı ‘.exp’ uzantısının herhangi bir fonksiyonu yoktur.Fakat alışkanlık olması açısından expect script yazıyorsak bu şekilde ilerlememiz.

Expect Script Oluşturma:

user@ip_address kısmına ssh yapacağımız user ve ip adresimizi yazıyoruz.
send – “mypassword” şifre bölümüne şifremizi yazıyoruz.

otomatik olarak bağlanacaktır.

Şimdi bu dosya ile ilgili alias oluşturalım.

dediğimizde alias’da tanımladığımız expect komutu ile ssh.exp dosyasını çalıştıracaktır ve otomatik bağlanabilirsiniz.
Alias ımızın sistemimizde kalıcı hale gelmesini istiyorsak;

dosyasına ” alias ssh_connect=’expect -f ssh.exp’ ” bu satırı ekliyoruz.