:::: MENU ::::
Posts tagged with: dns

Linux Sistemde İsim Çözümleme Sırasını Belirleme

Linux sisteminde makine ismi-IP , IP– makine ismi dönüşümleri için birden fazla metot kullanılmaktadır.Linux Sistemde İsim Çözümleme Sırasını Belirleme metodları aşağıdaki gibidir.
  • Hosts dosyasının kullanımı
  • DNS sunucu kullanımı
  • NIS sunucu kullanımı
Yukardaki metotlardan hagilerinin , hangi sırada kullanılması gerektiği:
dosyasında tanımlanmaktadır.
Bu dosyada hosts ile başlayan satırda bulunan bilgiler kullanılacak metotları ve sırayı belirler.

Yukarıdaki satırda belirtilen 3 metodunda kullanılabileceği belirtilmiştir. İlk olarak /etc/hosts dosyası , eğer bulunamaz ise NIS sunucusu , yine bulunamaz ise DNS sunucusunun kullanılacağı belirtilmiştir.

NIS hakkında bilgi için sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Reverse Dns Kayıt Kontrol için Shell Script

Reverse Dns kayıtları düzenli olarak kontrol etmek için yazılmış ufak bir script.