:::: MENU ::::

bringing up interface eth0 device eth0 does not seem to be present delaying initialization [FAILED] Hatası ve Çözümü

CentOS / RHEL Sistemlerinde,  VM veya Fiziksel olarak Klonlanlama işlemlerinden sonra  ağ arabirimlerini yeniden yapılandırma  sırasında;

“bringing up interface eth0 device eth0 does not seem to be present delaying initialization [FAILED]”

hatasını alabiliriz.Bunun nedeni yeni ağ kartı farklı bir MAC adresine sahip ve sistem hala eski donanım (MAC) adresini arıyor olmasıdır.

CentOS Linux, udev kullanarak ağ arabirimi donanım yapılandırması saklar.Ağ arabirimi yapılandırma dosyasıda;

dizininde bulunur..

En sevdiğiniz editörü (vim) kullanarak bu dosyayı açın ve düzenlemeye başlayın. Aşağıdaki  gibi,  yapılandırma satırları göreceksiniz.Ağ arabirimlerinin geçtiği satırları silebiliriz.

Ayrıca donanım yapılandırmasında, arabirim için bir ağ yapılandırma daha var.

Bu konfigürasyon;

dizinindeki ifcfg-eth* ile başlayan dosyadır.Bu dosyada’da arabirimin MAC adresini içerir.“HWADDR”  paremetresinin geçtiği satırı arayın değerini güncelleyin.

Şimdi son olarak, CentOS Linux sisteminizi yeniden başlatabilir veya sistemi reboot etmeden udev kurallarının  aktif olması için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

  /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules dosyasınıngüncellendiğini görebilirsiniz.

 


Comments are closed.