:::: MENU ::::

Apache Performans Testi (Apache Benchmark ab)

Apache Benchmark  ab – Apache Web server’ın benchmarking tool’udur.

Bu tool   apache’yi en iyi performans için kurulum ayarlarını test etmek amaçlı tasarlanmıştır.

Bu araçla Apache sunucumuza  istediğimiz  kadar istek ( request ) gönderebiliriz . Böylelikle Apache sunucunuzun kaç kullanıcaya kadar problemsiz hizmet verdiğini rahatlıkla test edebiliriz. Normal şartlarda Apache sunucu donanımsal yeterlilik  olduğu sürece sıkıntısız bir şekilde çalışır.

Apache Benchmark  ab,apache kurulumuyla birlikte gelmektedir. Apache kurulumunu yaptığımız dizinde bin klasörünün altında yer almaktadır.

komutu ile ab nin çalıştığı dizin bulabiliriz.

Örnek olarak aşağıdaki kodu çalıştıralım.

Komutu açıklayacak  olursak ;

  • -c 10 : bu parametre ile sunucuya aynı anda 10 istek yolluyoruz eş zamanlı olarak. Sanki 10 kişi sunumuza uğrayıp sayfayı görüntülüyor gibi düşünün.
  • -n 1 : bu parametre ile her 10 kişi sayfayı 1 kere görüntlüyor. Yani istek yapıyor.
  • -t 1 : bu parametre ile bu isteklerin süresinin 1 sn olmasını sağlıyoruz. Varsayılan olarak bu değer sonsuzdur.

Aşağıda ab tarafından döndürülen değerler açıklanmıştır;

Server Software
İlk başarılı yanıtın, varsa, server HTTP başlığında döndürülen değer.
Server Hostname
Komut satırında belirtilen DNS veya IP adresi.
Server Port
ab’nin bağlandığı port. Komut satırında port belirtilmemişse, öntanımlı olarak http için 80, https için 443’tür.
SSL/TLS Protocol
İstemci le sunucu arasında uzlaşılmış protokol değerleri. Bu sadece SSL kullanılıyorsa çıktılanır.
Document Path
Komut satırı dizgesinden çözümlenen isteğin URI’si.
Document Length
Başarıyla döndürülen ilk belgenin bayt cinsinden uzunluğu. Eğer belge uzunluğu sınama sırasında değişirse yanıt bir hata içerecektir.
Concurrency Level
Sınama sırasında kullanılan eşzamanlı istemcilerin sayısı.
Time taken for tests
İlk soket bağlantısının alındığı andan son yanıtın alındığı ana kadar geçen süre.
Complete requests
Alınan başarılı yanıtların sayısı.
Failed requests
Başarısızlık olarak addedilen isteklerin sayısı. Sayı sıfırdan büyükse, diğer satırda, bağlanma, okuma, yanlış içerik uzunluğu, istisnalar gibi sebeplerle başarısız olmuş istekler gösterilir.
Write errors
Başarısız yazma hatalarının (kırık boru) sayısı.
Total transferred
Sunucudan alınan toplam bayt sayısı. Bu sayı aslında hattan gönderilen bayt sayısıdır.
HTML transferred
Sunucudan alınan belge baytlarının sayısı. Bu sayı HTTP başlıklarının bayt sayısını içermez.
Requests per second
Saniyedeki istek sayısı. İstek sayısının toplam süreye oranıdır.
Time per request
İstek başına harcanan süre. İlk değer eşzamanlılık * süre * 1000 / biten formülüyle hesaplanırken ikincisi için süre * 1000 / biten formülü kullanılır.
Transfer rate
okunantoplam / 1024 / süre formülüyle hesaplanan aktarım hızı.

Daha ayrıntılı bilgiye buradan erişebilirsiniz.

 


Comments are closed.